Posted on: 23 września 2018 Posted by: Wiktor Comments: 0

Ogromne znaczenie dla gospodarki w takich krajach jak Polska miał procesy transformacji ustrojowej.

Wraz z jej rozpoczęciem zapoczątkowano trudną operację przejścia z gospodarki socjalistycznej, a więc centralnie planowanej, na gospodarkę wolnorynkową, opartą o swobodę konkurencji.

Gra popytu i podaży była w czasach komunizmu czymś nieznanym.

Dochodziło do absurdalnych sytuacji, gdy w sklepach brakowało najbardziej podstawowych towarów, których ludzie poszukiwali i które w realiach kapitalizmu zostałyby podsunięte konsumentowi pod nos.

PRL i generalnie wszystkie demoludy rządziły się innymi prawami.

W okresie obowiązywania tych regulacji bardzo rozwinął się przemysł i jest to fakt.

Należy jednak pamiętać, że był on w dużej mierze odcięty od nowych technologii zachodnich, bazował na odkryciach i patentach z kręgu państw RWPG, a jakość i wydajność produkcji często zostawiała wiele do życzenia.

Trudno było w takich realiach o unowocześnienie zakładów.

Szansa na pozytywne zmiany i modernizację nastała wraz z czasami transformacji.

42crmo4+qt farba do pcv www.battlefieldheroes.com.pl