Posted on: 3 stycznia 2018 Posted by: Wiktor Comments: 0

Branżą o długoletniej tradycji w Polsce jest sektor farmaceutyczny. Choć w ciągu ostatnich 20 lat, na skutek przemian ustrojowych, doszło do znaczących przeobrażeń w tej gałęzi gospodarki, to jednak zakłady farmaceutyczne prosperują całkiem dobrze.

Transformacja na początku lat 90-tych wprowadziła nie tylko własność prywatną, ale również regulacje prawne odnośnie sprzedaży leków. Na rynku doszło do istotnych zmian w dystrybucji – liczba aptek i hurtowni farmaceutycznych z roku na rok się zwiększała.

Warto również wspomnieć, że obecnie ważnymi graczami w przemyśle farmaceutycznym w Polsce są zagraniczni inwestorzy. W roku 2011 oszacowano, że wartość przemysłu farmaceutycznego wyniosła około 22 miliardów złotych.

Tak duże przychody i prężny rozwój branży sprawia, że Polska jest liderem w przemyśle farmaceutycznym wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Przy zakładach farmaceutycznych powstają ośrodki naukowo-badawcze, gdzie wdraża się nowe technologie i opracowuje nowe patenty leków.

przydomowe oczyszczalnie piła https://www.llentab.pl/kontakt/warszawa/