Posted on: 30 sierpnia 2018 Posted by: Wiktor Comments: 0

Są sytuacje, gdy budowa wielkich ośrodków przemysłowych pociąga za sobą coś więcej niż tylko powołanie do życia fabryk i zapewnienie tysięcy miejsc pracy dla ludzi. Czasami rozwój przemysłu jest punktem wyjścia do zakładania nowych miast na terenach, które do tej pory pozostawały puste.

Często można także zaobserwować proces rozrostu niewielkich miasteczek do naprawdę imponujących rozmiarów. Mieszkańcami staje się ludność napływowa, która pojawia się na miejscu w związku ze znalezieniem pracy.

Osiedlają się tam całe rodziny, budowane są mieszkania, osiedla, sklepy i punkty usługowe. Poniekąd można by rzec, że takie miasta rozwijają się w sposób niemalże laboratoryjny, pod kontrolą i w związku z konkretnymi procesami o charakterze administracyjnym i ekonomicznym.

Ośrodki takie są nazywane miastami przemysłowymi, czyli takimi, gdzie zdecydowana większość zatrudnionych pracuje w zakładach produkcyjnych i to całymi rodzinami. Zjawisko powstawania takich miast jest znane na dużą skalę w krajach socjalistycznych, zwłaszcza w Związku Sowieckim, ale również w realiach kapitalizmu.

brama do chłodni montaż pomp głębinowych poznań