Posted on: 1 marca 2018 Posted by: Wiktor Comments: 0

Rozwój okręgów przemysłowych z całą pewnością jest czynnikiem istotnym dla całego państwa i jego obywateli. Poza licznymi zaletami i pozytywami, odnotować należy jednak i negatywne oddziaływanie przemysłu. Jednym z takich czynników jest spora degradacja środowiska naturalnego, związana z ingerencją przemysłu w najrozmaitsze sfery życia i przyrody.

Każda taka ingerencja przyczynia się z kolei do nieodwracalnych i bardzo uciążliwych zmian w środowisku naturalnym. Szczególnie duże zmiany wywierają wszelkie przemysły tzw. ciężkie.

Działalność wydobywcza przyczynia się np. do zwiększenia liczby wytwarzanych ścieków przemysłowych, które dawniej usuwane były do rzek, co doprowadzało do przenoszenia zanieczyszczeń wraz z nurtem. Skażeniu ulegały w ten sposób zarówno wody powierzchniowe, jak i głębinowe.

Zanieczyszczenie wód, to jednak nie wyłączny sposób ingerencji w środowisko naturalne. To również produkcja pyłów i gazów emitowanych do atmosfery, co stwarza zagrożenie zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla ludzi. Wśród najgroźniejszych wymienić można chociażby dwutlenek siari, tlenek azotu, czy siarkowodór, jak i pyły typu cynk, miedź, czy ołów.

Ponadto zanieczyszczenia emitowane są do gleby, a to oczywiście zaledwie część skutków ubocznych, które są olbrzymie i bardzo poważne dla naszego zdrowia i życia.

Maszyny budowlane EWPA.PL https://mostel.pl/uslugi-sprzetowe-tczew/